Bene

Doradca Podatkowy Kraków - Jolanta Dulak

O Firmie

Firma Usługowa BENE została założona w 1992 roku.

Od początku swej działalności wykonuje czynności doradztwa podatkowego, oraz z zakresu księgowości, kadr i płac na rzecz osób fizycznych i prawnych, firm jednoosobowych, spółek cywilnych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, fundacji i stowarzyszeń.

Obsługuje firmy produkcyjne, handlowe i usługowe z terenu województwa małopolskiego, działające zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, posiadające wyłącznie kapitał krajowy, a także z udziałem kapitału zagranicznego.

W 1998 roku, po złożeniu przed Ministrem Finansów ślubowania: "Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich." właścicielka firmy uzyskała wpis na listę doradców podatkowych o numerze 04975.

Pracujemy wyłącznie na licencjonowanych programach.

Firma regularnie opłaca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i zapoznając się z fachową literaturą.

Współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi i notarialnymi.

Zainteresowanym kontrahentom polecamy kompetentnych informatyka i psychologa biznesu.

Odwiedzającym nas kontrahentom zapewniamy miejsce parkingowe, możliwy również odbiór dokumentów z siedziby zleceniodawcy.