Jolanta Dulak Firma Usługowa Bene = Certyfikowane Biuro Rachunkowe

Kontakt

Jolanta Dulak
Firma Usługowa BENE
ul. Siewna 30
31-231 Kraków
NIP: 677-004-80-69

Godziny otwarcia biura:
pn-pt 9:00-15:00

tel: 12 415-92-29
fax: 12 415-92-29

Ważne terminy

Terminy ważne dla prowadzących działalność gospodarczą

 1. Do 5-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy) za poprzedni miesiąc płacą jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
 2. Do 7-go danego miesiąca płacą podatek podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej.
 3. Do 10-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy) za poprzedni miesiąc płaca osoby fizyczne (te, którym składek mnie opłaca płatnik), w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie.
 4. Do 15-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za poprzedni miesiąc płacą wszyscy pozostali płatnicy.
 5. Do 20-go danego miesiąca płacą zaliczkę (CIT – 2) na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych prowadzący księgi rachunkowe (handlowe).
 6. Do 20-go danego miesiąca płacą zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzący księgę przychodów i rozchodów oraz osoby fizyczne-wspólnicy spółek prawa handlowego.
 7. Do 20-go danego miesiąca płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 8. Do 20-go danego miesiąca (PIT 4) przekazują zaliczki do przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za poprzedni miesiąc.
 9. Do 20-go danego miesiąca płatnicy przekazują zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności, innych niż ze stosunku pracy (np. umowy zlecenia) za poprzedni miesiąc.
 10. Do 25-go danego miesiąca podatnicy podatku VAT (VAT 7) rozliczają VAT za poprzedni miesiąc.
 11. Do 25-go danego miesiąca podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę za poprzedni miesiąc.
 12. Do końca pierwszego kwartału po zakończeniu roku podatkowego należy sporządzić sprawozdanie finansowe spółki.
 13. Do końca szóstego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki.