Jolanta Dulak Firma Usługowa Bene = Certyfikowane Biuro Rachunkowe

Kontakt

Jolanta Dulak
Firma Usługowa BENE
ul. Siewna 30
31-231 Kraków
NIP: 677-004-80-69

Godziny otwarcia biura:
pn-pt 9:00-15:00

tel: 12 415-92-29
fax: 12 415-92-29

Oferta

CZYNNOŚCI DORADZTWA PODATKOWEGO

 • związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej,
 • dotyczące zobowiązań z tytułu podatków dochodowych, VAT, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.

USŁUGI KSIĘGOWE

 • nadzorowanie działu księgowego firmy,
 • księgowanie dokumentów we wszystkich rodzajach ewidencji: księgi rachunkowe (handlowe), książki przychodów i rozchodów, ryczałt,
 • sporządzanie dodatkowych ewidencji: środki trwałe, wyposażenie i inne,
 • opracowywanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie: sprawozdań finansowych (bilans),
 • wyprowadzanie zaległości.

OBSŁUGA KADR, PŁAC I ZUS

 • pomoc w prowadzeniu obsługi kadrowej,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie rachunków wystawionych z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • ustalanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz sporządzanie zeznań rocznych (PIT-4R),
 • ewidencja w kartach wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11,
 • doradztwo i obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • doradztwo i sporządzanie druków niezbędnych do wypłaty zasiłków przez ZUS,
 • pomoc w korespondencji z ZUS.